İlham veren kadınlar “Daha Eşitlikçi Bir Dünya” panelinde buluştu

Yapılan panelde “Güçlü Kadın Güçlü Gelecek” ve “Girişimcilik Dünyasında Kadın” olmak üzere iki oturum düzenlendi.
İş Bankası’nın son yıllarda kadınlara yönelik çalışmaları
Mart 2023’de “Kadının Güçlenmesi Bildirgesi”ni yayımlayan banka, bildirge ile kadın işletmecilere 2028’e kadar 100 milyar TL tutarında finansman sağlama ve 15.000 kadın girişimciye finansal okuryazarlık konusunda eğitim sağlamayı amaçlıyor. Bu kapsamda 2023’te kadın girişimcilere kullandırılan toplam tutar 35 milyar TL oldu.
İş Portföy tarafından İş Bankası ve KOÇKAM iş birliğinde 8 Mart 2021’de kurulan İş Portföy İş’te Kadın Hisse Senedi Fonu, cinsiyet eşitliği temasına dayalı ilk fon olma özelliğine sahip.
Banka, fondan elde edilen gelirin %50’si Koç Üniversitesi’ne bilimsel araştırma programı ve eğitim programlarında kullanılmak üzere bağışlanıyor.
1 Ocak 2024 tarihi itibarıyla IHK fonu yatırım evreninde 198 şirket bulunuyor.
Fon, kuruluşundan bugüne yaklaşık %850 getiri sağladı.
Fonun toplam büyüklüğü 1 milyar TL’ye ve yatırımcı sayısı 29 bine çıktı.

Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu (TÜRKONFED) yürütücülüğünde, İş Bankası iş birliği ve UN Women desteğiyle 2021’de “Girişimde Kadın Gücü” projesi başlatıldı. Bu pojeyle, Türkiye’nin farklı bölgelerinde sektör ve ölçek fark etmeksizin çalışan girişimci kadınlara kapasitelerinin gelişmesi ve iletişim ağlarının güçlenmesi için yüz yüze ve çevrim içi eğitim desteği veriliyor. 2023 yılsonu itibarıyla 5.043 kadına eğitim verildi.
Banka bünyesinde “cinsiyetsiz sözlük” uygulaması hayata geçirildi. Uygulamayla, eril dil kullanımının en aza indirilmesi, ayrımcılık anlamı taşıyan sözcük kullanılmasının önüne geçilmesi ve farkındalık yaratılması amaçlanıyor.
Banka, kuruluşundan beri benimsediği eşitlikçi yaklaşımı 2020’de BM Kadının Güçlenmesi Prensiplerinin (WEPs) imzacısı olarak pekiştirdi.
Banka, 2022’de şirketlerin her seviyesinde toplumsal cinsiyet eşitliği dengesini iyileştirmeyi hedefleyen ve yönetim kurullarında kadın temsiliyetini artırmak ve bunu sürdürmek misyonuyla çalışmalarını yürüten uluslararası bir inisiyatif olan %30 Kulübü’ne üye oldu.
Yine 2022’de banka, toplumsal cinsiyet eşitliği alanındaki çalışmalarıyla Bloomberg Cinsiyet Eşitliği endeksine dâhil oldu.
2021’de Yönetim Kurulu kararıyla Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Politikası oluşturuldu.
2022’de bu alandaki Yönetim Kurulu onaylı politikalara bir yenisini eklenerek Yönetim Kurulu Çeşitlilik Politikası yürürlüğe alındı. İlgili politikayla İş Bankası, 2026’nın sonuna kadar Yönetim Kurulundaki kadın üye oranını %30’un üzerinde olması hedefleniyor.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

x